Menu
  • Kategorie: Trenérské názory
  • Napsal Ivan Pelikán

I. POHYBOVÁ ŠKOLA

Ivan Pelikán nám na konci roku 2009 představil 1. a 2. část jeho Konceptu výchovy mladých hráčů volejbalu a jejich přechodu k vrcholovému sportu. Zde je třetí díl a omluva za dvouměsíční zpoždění (ZH).

KATEGORIE  2 – 2,5 roku

CÍL: Rozvoj primární motorické aktivity v nejpřirozenější podobě

OBECNĚ: Rodičům s dětmi je poskytnut prostor, kde si děti mohou vlastním rytmem vyzkoušet, co jejich tělíčko dovede. Cvičební prostor je zařízen způsobem stanovišť, která si rodiče s dětmi volně a dle zájmu postupně procházejí. Plazení, lezení, převalování, kontakt s míčem, rovnováha, přelézání jsou pohybové aktivity, které jsou nabízeny a které slouží ke stimulaci spontánního motorického rozvoje jedince.

 

Ivan Pelikán nám na konci roku 2009 představil 1. a 2. část jeho Konceptu výchovy mladých hráčů volejbalu a jejich přechodu k vrcholovému sportu. Zde je třetí díl a omluva za dvouměsíční zpoždění (ZH).

KATEGORIE  2 – 2,5 roku

CÍL: Rozvoj primární motorické aktivity v nejpřirozenější podobě

OBECNĚ: Rodičům s dětmi je poskytnut prostor, kde si děti mohou vlastním rytmem vyzkoušet, co jejich tělíčko dovede. Cvičební prostor je zařízen způsobem stanovišť, která si rodiče s dětmi volně a dle zájmu postupně procházejí. Plazení, lezení, převalování, kontakt s míčem, rovnováha, přelézání jsou pohybové aktivity, které jsou nabízeny a které slouží ke stimulaci spontánního motorického rozvoje jedince.

ORGANIZACE:

  • Povinná účast dospělé osoby
  • Role trenéra – vychovatele je ukázat a nabídnout, ale nikdy nenutit
  • Z důvodu koncentrace a určité fyzické námahy je 1hod cvičení většinou dostačující
  • Cvičení je doprovázeno hudbou
  • Vše je podřízeno zájmu, rytmu a náladě každého jedince
  • Rozhodující je vzbudit zájem a radost z pohybu

ZÁVĚR: Rodiče si často neuvědomují, co je pro správný motorický vývoj jejich dětí potřebné. Pod tlakem společnosti nebo předsudku podléhají něčemu, co neprospívá vyváženému a komplexnímu pohybovému rozvoji dítěte. Příkladem je možno uvést skutečnost, se kterou byl konfrontován téměř každý rodič, kolikrát musel slyšet otázku: Už chodí? Rodiče téměř s omluvou nebo studem odpovídají, ne ještě ne! Opak je pravdou, každá perioda pohybového rozvoje má svůj nezastupitelný úkol. Plazení a lezení po ctyřech je jedním z důležitých období motorického rozvoje, což je potřeba podporovat a rozvíjet. Zde je cíl a smysl pohybové školy! Tady vznikají pevné základy pohybové kultury a později je pouze navazováno na solidní základ. Jaké jsou tedy souvislosti s naším cílem, vychovat špičkové hráče volejbalu? Přibližně ve věku kolem 5.- 6. třídy základní školy se většinou pořádají nábory do volejbalové přípravky, kdy může být trenérem konstatováno, že daný jedinec má pohybové předpoklady. Jde pouze o vyhodnocení momentálního stavu. Stále častěji je závěr ovšem opačného charakteru...Částečné pohybové omezení v oblasti kyčelně – pánevní, zkrácené a ochablé svalstvo, věku neúměrně rozvinutá psycho – motorika... Je zřejmé, že to není ideální výchozí pozice pro rozvoj volejbalové techniky. Pohybová škola má tedy za úkol optimalizovat, rozvíjet a připravit jedince na přechod k specifické pohybové aktivitě.

Ivan Pelikán, Havířov