Menu
  • Kategorie: Systémy a principy hry
  • Napsal Krpač (překlad)

Rozdělení rolí a jejich úloha v týmu

19Při rozdělení rolí se trenér často dostává do těžké situace, pokud má v týmu rozdělovat role, které se zvenčí zdají nepodstatné. Právě tyto role však často rozhodují o vítězství a úspěchu týmu. Úloha trenéra je dát těmto hráčům pozitivním způsobem najevo, jak moc jsou pro tým potřební, zatímco „superstars“ dávají vedle hřiště televizní rozhovory. Pokud je každý hráč v týmu srozuměn se svou rolí a tu také akceptuje, má tvůj tým velké šance být úspěšný.

 

Akceptování rolí = role definovat + role uznávat a uctívat

Definovat role znamená, že každý hráč ví, co od něho očekáváš, a to jak na hřišti tak i mimo něj. Každý hráč by měl mít v týmu jeden nebo dva primární úkoly, které také úspěšně plní a tím se podílí na úspěchu týmu.

Jako trenéři máme dvě možnosti, jak role definovat a objasnit:

1)Individuální rozhovorkaždým hráčem

Prodiskutuj nejdříve s hráčem, jak se momentálně v týmu cítí a co si myslí, jakou úlohu (roli) by měl v týmu mít. Možná se budete shodovat v názorech, řekni však také jako trenér svůj názor. Pokud by hráč chtěl převzít větší roli v týmu, než si představujete, vysvětlete mu, co musí ještě udělat proto, aby do této role dorostl. Možná musí více trénovat nebo dostat příležitost tuto roli převzít. Klíčem k přijmutí rolí je otevřená komunikace mezi Tebou jako trenérem a hráčem.

2) Členové týmu si definují role pro sebe sama

Velmi dobrou a efektivní metodou je nechat hráče rozdělit si role sami. Můžeš například položit otázku: „Co nám přinese hráč (ka) X?. Jaké schopnosti od takového hráče potřebujeme, abychom dosáhli našeho cíle?“ Pokud je náš hráč začátečníkem, musíme mu možná jeho silné stránky sdělit, aby se dokázal lépe do své role vžít. Pokud hráč patří k těm slabším, musí se hráči zamyslet a diskutovat o tom, jak by mohl být důležitý pro začátečníky. Hráči by však měli sebemenší snahy tohoto hráče pochválit.

Cenit si role v týmu, hřebíky a lepidlo

Nejdůležitějším klíčem k úspěchu je mít tým, ve kterém mají všichni hráči svou roli, která je oceňována a která má velký podíl na rodícím se úspěchu týmu. Autor článku doporučuje nějakým způsobem odměňovat hráče, který svou roli plnil nejlépe. Autor článku rozdával hráčům hřebíky, protože hráč prokázal sílu a tvrdost, která byla přirovnána k hřebíku. Lepidlo dostával hráč, který nejvíce přispěl k „tmelení – lepení“ hráčského kolektivu. Tuto cenu volili sami hráči, přičemž nesmí zvolit sama sebe.

Závěr:

Úspěch tvého týmu závisí na tvé schopnosti přesvědčit hráče, aby porozuměli rolím, které jim dáš, a ty také akceptovali. Použij dva předchozí návrhy, které ti pomohou role v týmu rozdělit, definovat a také je cenit. Pak pouze očekávej, jestli budou tví hráči mít formu.

Z němčiny přeložil Radek Krpač

Zdroj: www.volleyball-training.de