Menu
  • Kategorie: Systémy a principy hry
  • Napsal Ivan Pelikán

Herní systémy žákovských družstev - 2. díl

Přistupuji k popisu jednotlivých herních systému.

Pro doplnění musím napsat, že správnou techniku a zvládnutí IHČ neurčují pouze systémy hry. Tak to není! Techniku je potřeba učit v tréninkovém procesu a ve spojení s věkovou kategorií, o které hovoříme, je nutné položit co nejlepší a nejdůkladnější základy! Nutný je individuální přístup v procesu učení (korekce, zpětná vazba, práce s detailem atd.). 

 

Hra, v našem případě již volejbal v „šestkách“, ukazuje mladým hráčům jednak cestu, ale především, vhodně zvolený systém hry by měl pomoci hráče rozvíjet pro stránce technické! Naopak, nevhodně zvolený herní systém vytváří u mladého hráče mylnou představu o hře a může byt i ztrátou času nebo nedostatečně využitým prostorem pro rozvoj techniky!

U všech uvedených systémů uvedu nejdříve fázi hry po servisu soupeře – SIDE OUT. V samostatné kapitole organizaci obrany.

Více v příloze... ZDE