Menu
 • Kategorie: Psychologická oblast
 • Napsal Krpač (překlad)

Mentální tréninkové metody

portugiezSportovci rádi trénují činnosti svého sportovního odvětví, ve kterých jsou již dobří. Pokud nějakou část nemají rádi, je vhodné se na ně v tréninku koncentrovat. Například běh proti větru, běh po vnitřní dráze, utkání za přítomnosti burácejících diváků, nechuť hrát proti neoblíbenému soupeři. Při modelovaném tréninku zkoušíme nastavit takové vnější podmínky, které se co nejvíce podobají hře, která nás čeká v příštím zápase.

Desenzibilace

„…naučit se nereagovat na negativní vlivy“

Při desenzibilačním tréninku se snažíme docílit toho, aby si sportovec herní situace, které ho normálně stresují, spojil s příjemnými a hezkými zážitky, při kterých se cítí uvolněně. Touto metodou se snaží odbourat stres.

Tréninkové schéma:

 1. 1.Poslouchat oblíbenou muziku
 2. 2.Představit si problematickou situaci
 3. 3.Přečkat tuto situacivědomím toho, že se vše stane tak, jak to život chce – 30 – 60 sekund
 4. 4.30 sekund přestávka – muzika
 5. 5.Opět se vžít do problematické situace
 6. 6.Atd.

Trvá to několik týdnů, než se dostaví pozitivní účinky. Cvičit 2-5x týdně

Uvolňovací trénink

K uvolňovacímu tréninku patří:

 • Dýchací trénink
 • Uvolnění svalů (tvz. Progresivní relaxace svalů)
 • Biofeedback
 • Jóga
 • Meditace
 • Autogenní trénink
 1. 1.Dýchací cvičení
 • Každý hráč už jistě zaznamenal, že dýchá rychleji a hlouběji, když je pod stresem. Psychické napětí tedy určuje, jak dýcháme. Z toho můžeme odvodit, že hlubokým dýchání redukujeme naše psychické napětí
 • Jakmile se tuto techniku naučíme, měli bychom ji po každém přerušení hry využívat
 1. 2.Uvolnění svalů
 • Představte si tuto situaci: Divák, který nadšeně pozoruje utkání a prožívá ho s hráči, napíná své svalstvo. Také zde existuje recept:
 • Tím, že uvolníte svalstvo, uvolníte také psychické napětí
 • Tréninkové schéma:
 1. a.Uvolni svalstvosystémovém pořadí nejdříve v pětisekundových až desetisekundových intervalech, poté s intervaly 30-60 sekund. Pak zvol další sval.
 2. b.Oblíbená muzika při uvolňování svalů udělá své.
 3. 3.Biofeedback

Procesy, které snižují srdeční frekvenci a tělesnou teplotu. Sportovec reaguje na základě zkušeností na zvýšenou srdeční frekvenci a pocení, které svým chováním redukuje.

 1. 4.Jóga a meditace

Není možné naučit, pouze absolvovat kurs a pro sportovce nejméně využitelné

 1. 5.Autogenní trénink
 • Slovo autogen znamená v řecké řeči „udělat sám“, což znamená, že by měl být sportovec schopen sebekontroly pomocí vlastní koncentrace.
 • Tréninkové schéma:
 1. a. Hluboké uvolnění, které je dalším stupněm po dýchacím cvičení a uvolnění svalů
 2. b.Pokud jsme se uvolnili, měli bychom si říkat věty typu: „Cítím se uvolněný. Mé tělo je uvolněné. Svaly jsou uvolněné. Srdce bije klidně a rytmicky.“
 3. 6.Trénink představování symbolů

Tato tréninková metoda je založena na tom, že lidský mozek nedokáže rozlišit mezi reálnými věcmi a věcmi, které si člověk dokáže systematicky a intenzivně představit. Symbol představuje v tomto smyslu obrázek – představu. To může být slovo, věta nebo dokonce pocit.

 1. 7.Mentální trénink, který vede ke zlepšení technických i taktických schopností

Výzkum i praxe nám několikrát ukázali, že je možné zlepšovat se v technice tím, že si představujeme, že techniku jednotlivých činností dobře ovládáme. To platí také o taktice. Tato metoda, ač to zní jednoduše, není zase tak jednoduchá, neboť vyžaduje určité zkušenosti, vědomosti a znalosti, jaký technický obraz je správný a který ne. Umí být ovšem velmi efektivní.

 1. 8.Obrazová představivost

Mnoho uvedených technik obsahují dobrou obrázkovou představivost. Různé činnosti se v hlavě provádějí a prožívají velmi intenzivně.

Literatura: Willi Railo: Být lepší, když na to přijde – Besser sein, wenn´s zahlť

Z němčiny přeložil Radek Krpač