Menu
  • Kategorie: Psychologická oblast
  • Napsal Krpač (překlad)

Exekutivní funkce v psychice

11_RD_KKY_CZE_SRB_09Neurobiologie přikládá exekutivním funkcím při překonávání úkolů velký význam. V tréninku, v zápase ale také v normálním životě. V následujícím článku popíšeme tyto kognitivní procesy a jejich význam pro volejbal. Volejbal je psychicky velmi náročná hra, ve které o vítězství či prohře rozhodují nejen technické, taktické a atletické schopnosti. Jde také o mentální sílu vůli a bojovný duch. Dalšími schopnostmi jsou schopnosti jednání, plánování, tréninkové nasazení, schopnost výdrže, osobní chování a nastavení. Tyto schopnosti jsou převážně ovlivňovány kognitivními kontrolními funkcemi, které jsou v neuropsychologii shromážděny pod pojmem exekutivní funkce.

Pod pojmem exekutivní funkce rozumíme schopnost koordinovat senzorické, emocionální a motorické procesy a potlačit u toho silné, ale nepotřebné reakce. Exekutivní funkce potřebujeme, abychom odmítli párty s přáteli, protože druhý den se hraje zápas, nebo abych se stoprocentně koncentroval na cvičení v tréninku, přestože můj kamarád zrovna vypráví veselou historku. Exekutivní funkce hrají roli i při herním jednání. Pomáhají hráčům v koncentraci na podstatné a potlačovat nepřiměřené reakce. Exekutivní funkce mají velký vliv na osobní chování, sebedisciplínu, seberegulaci a osobnost a jsou také mimo sport pro každodenní život velmi důležité.

Exekutivní funkce jsou přiřazovány vyšším kognitivním schopnostem, které nám - jednoduše řečeno – umožňují kontrolovat a koordinovat naše myšlenky. Jsou centrálními kontrolními funkcemi, díky kterým může člověk řídit své chování. Pojem exekutivní funkce jsou souhrnným názvem pro různé kognitivní kontrolní funkce. Ty jsou rozděleny do tří následujících základních elementů.

  • Pracovní paměť
  • Inhibice
  • Kognitivní flexibilita

Pracovní paměť můžeme přirovnat paměti počítače. Do pracovní paměti jsou ukládány již prožité informace o herních situacích. Tyto schopnosti umožňují si vzpomenout na plány a jiné instrukce a konfrontovat je s alternativami a jinou mentální prognózou.

Inhibicí se naopak rozumí schopnost odporovat vnějšímu vlivu, udělat něco jinak, co je v tom momentu nutné. Jedná se o potlačení zautomatizovaných odpovědí. Umožňuje nám svobodně se rozhodnout a zvolit ideální řešení.

Pod pojmem kognitivní flexibilita je rozuměno schopnost rychle si zvyknout na nové změněné situace, nároky nebo priority.

Protože volejbal je jednou z nejrychlejších her, není třeba odpovídat si na otázku, jestli je třeba tyto kompetence trénovat

Příklady cvičení

Utíkej, ale kam?
V hale se postaví čtyři kužele do čtverce (strana 5 metrů, každý kužel má číslo), jeden do středu tohoto čtverce. Na pokyn vybíhá hráč ke střednímu kuželu, těsně před dotykem zavolá trenér číslo a poté hráč utíká ke kuželu, který trenér vybral. (Inhibice, pracovní paměť, kognitivní flexibilita)

Áčková hra
Celá skupina se pohybuje po hale, trenér volá příkazy, které musí hráči plnit. Ale pozor, pouze úkoly, při kterých trenér zavolá „A“ musí být splněny. Ostatní příkazy hráči ignorují. „A teď poskoky na jedné noze!“, „A teď převal do strany!“, ale „poskoky na levé noze“ hráči provádět nebudou. Pokud by se tak stalo, musí provést nějaký doplňkový cvik.

8. února 2012, z němčiny přeložil Radek Krpač, Das Volleyballmagazin 2/2012