Menu
  • Kategorie: Psychologická oblast
  • Napsal Štěpán Javůrek

Diskuze na téma: Mentální trénink – Základní úkoly trenéra

motivacePro všeobecný rozvoj hráče a pro rozvoj jeho sebedůvěry je důležité, aby se již od začátku své sportovní kariéry učil odpovědnosti, aby se učil přijímat a nést vedoucí roli. Je tedy žádoucí, aby mu taková vedoucí role byla trenérem pravidelně svěřována. Trenér musí rozpoznat, pro jakou roli má hráč schopnosti a předpoklady. Vedoucí rolí se nemyslí pouze role hráčská – dítě může uplatňovat vedoucí úlohu při plnění mimosportovních povinností – každý by měl být v rámci možností a svých schopností stavěn do role, která jej učí odpovědnosti, vedoucí úloze při plnění daného úkolu a která upevňuje jeho pozici v hierarchii družstva.

 

1.) BUDOVAT SEBEDŮVĚRU HRÁČE: V průběhu tréninkového procesu občas opakovat, že dělat chyby je nejen povoleno, ale dokonce i žádáno. Nezatěžovat hráče přílišnými ambicemi trenéra, nebo rodiče, nekazit mu dojem ze hry a nechat ho hrát spontánně a uvolněně. Stanovovat pro hráče přiměřené cíle a při plnění těchto cílů jej odměnit pochvalou a uznáním.

 

2.) NABÍZET NOVÉ CÍLE A UMOŽNIT JEJICH DOSAŽENÍ: Určovat pro jednotlivé hráče dosažitelné cíle, odpovídající jejich schopnostem jak fyzickým, tak mentálním. Cíle jsou zpravidla individuální, reálné, dosažitelné a měřitelné. Stále hráče motivovat, aby si kladl vyšší a vyšší cíle a postupně jich dosahoval. Při výkonnostním progresu jej odměnit uznáním.

 

3.) POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY: Zpětná vazba je zpravidla mladému hráči poskytována ze čtyř stran – od rodičů, od trenéra, od spoluhráčů a od sebe samého. Pro kontrolu správného působení rodičů na svěřence je dobré uspořádat jednou za časový horizont schůzku s rodiči, na které trenér představí svou filosofii práce a navzájem si obě strany vymění svá očekávání na rozvoj svěřence respektive dítěte.

 

Zpětná vazba od trenéra je zásadní a důležitá. Tato zpětná vazba by měla být v co nejvyšší možné míře pozitivní. Trenér by se měl řídit následujícími pravidly:

 

-              Zpětná vazba na výkon, nikoliv na výsledek

-              Zpětná vazba na hráče, nikoliv na průběh hry

-              Negativní zpětnou vazbu používat jen v nejnutnějších případech

-              Nepřerušovat tréninkový proces vždy v momentu, kdy se hráč dopustí chyby

-              Umožnit hráči ocenit své úspěchy, učit hráče radovat se z výkonu

 

Dodržování výše uvedených principů má zpravidla za následek zvýšení motivace hráče věnovat se danému sportu a obětovat více ve prospěch pravidelného tréninkového procesu. Dále vede ke zvýšení potěšení ze hry a odstranění psychických bariér pro podání optimálního sportovního výkonu.

 

Vypadá to snadné a jasné. Ale jak je to s mentálním tréninkem v praxi?

 

Máme my trenéři dostatečné znalosti psychologie?

 

Jak je možné poskytovat zpětnou vazbu na výkon, když všem jde o výsledek?

 

Jak v této oblasti tréninku postupujete a co preferujete VY?

 

V Praze dne 24. ledna 2013                                                                       Štěpán Javůrek