Menu
  • Kategorie: Podání
  • Napsal Krpač (překlad)

Plachta, plachta a zase plachta

Od olympiády v Pekingu se na mezinárodní úrovni hraje s míčem, který dostál nejen designových změn, ale také jiných letových vlastností. Hodně se debatovalo o tom malém žlutomodrém nesmyslu, který před dvěma roky přivedla na trh firma Mikasa. Od té doby se trenéři i hráči nestačí divit, jak míč dokáže plachtit. Je to pouze subjektivní pocit nebo to lze dokázat i vědecky? Odpověď na tuto otázku se snažila skupina vědců zjistit v drážďanské čtvrti Klotsche v tamním větrném kanálu. Míč označován MVA 200 má podle výrobce zvýšený odpor vzduchu a dosahuje menší letovou rychlost. Mimo to umožňuje díky menšímu odrazovému působení a vyššímu času kontaktu lepší kontrolu nad míčem. Cíl je tím zřejmý: Větší šance pro bránící tým a tím také delší výměny. Míč se nyní skládá pouze z osmi panelů, které končí ve dvou proti sobě ležících pólech. Délka šití se tím zmenšila o 30 procent. Maximální odchylka od ideální kulaté formy představuje jedno nebo dvě procenta. Na vrchní vrstvě míče je vpracováno 32 000 malých prohlubní. Na základě vývoje hry a vlastností nového míče se výrazně změnil podíl variant a efektivita podání. Posun k plachtícímu a skákanému plachtícímu podání a tím i redukce chyb při podání se výrazně změnil.

Od olympiády v Pekingu se na mezinárodní úrovni hraje s míčem, který dostál nejen designových změn, ale také jiných letových vlastností. Hodně se debatovalo o tom malém žlutomodrém nesmyslu, který před dvěma roky přivedla na trh firma Mikasa. Od té doby se trenéři i hráči nestačí divit, jak míč dokáže plachtit. Je to pouze subjektivní pocit nebo to lze dokázat i vědecky? Odpověď na tuto otázku se snažila skupina vědců zjistit v drážďanské čtvrti Klotsche v tamním větrném kanálu.

Míč označován MVA 200 má podle výrobce zvýšený odpor vzduchu a dosahuje menší letovou rychlost. Mimo to umožňuje díky menšímu odrazovému působení a vyššímu času kontaktu lepší kontrolu nad míčem. Cíl je tím zřejmý: Větší šance pro bránící tým a tím také delší výměny. Míč se nyní skládá pouze z osmi panelů, které končí ve dvou proti sobě ležících pólech. Délka šití se tím zmenšila o 30 procent. Maximální odchylka od ideální kulaté formy představuje jedno nebo dvě procenta. Na vrchní vrstvě míče je vpracováno 32 000 malých prohlubní.

Na základě vývoje hry a vlastností nového míče se výrazně změnil podíl variant a efektivita podání. Posun k plachtícímu a skákanému plachtícímu podání a tím i redukce chyb při podání se výrazně změnil. Německý reprezentační tým jasně změnil během posledních dvou let strategii podání tím, že zvýšil podíl skákaného plachtícího podání na celkovém počtu servisů ze tří na 56 procent. Přesto ukázal německý tým právě v činnosti na podání oproti ostatním světovým týmům velké deficity.

Výrobce míče sice odkazoval na lepší ovládání a uchopitelnost, o změnách nebo zvláštnostech plachtění však nepodal jedinou informaci. Proto bylo nutné prozkoumat letové vlastnosti míče ve větrném kanálu. Zkoumání vykázalo enormní změny. Testovány byly letové vlastnosti nového míče MVA 200 a starého MVP 200. Výsledky odrazových schopností jasně mluví pro lepší tlumivé vlastnosti nového míče. MVA 200 vykazuje jiné aerodynamické vlastnosti než všechny ostatní původní míče. Již při relativně nízké rychlosti od 12 do 18 metrů za sekundu lze pozorovat u nového míče vibrace, které vytváří efekt plachtění. Pokud se při letu míče nacházejí oba póly na stranách, byl při rychlostech mezi 43 až 70 kilometrů v hodině pozorován největší efekt plachtění. Bylo též spočítáno, že v těchto rychlostech dosahuje plachtící míč také největších dálek. Nový míč letěl při stejné rychlosti o 1,5 metrů dále než starý míč. Pokud byl míč udeřen s jedním pólem vpředu, nebyly oproti minulosti pozorovány skoro žádné změny. Poloha míče v momentu úderu může být využita k ovlivnění křivky letu míče. Předpokladem je, že jsou dodrženy uvedené rychlosti při úderu do míče. Nestabilní poloha míče s vysokými plachtícími účinky může soupeře postavit před těžce řešitelný anticipační nebo technický problém. Současně se však může zvýšit riziko zkaženého podání, pokud se plachtícím efektem zvýší délka podání. Podání, které rozehru předtím spadlo těsně ke koncové čáře, může snadno končit v autu.

Zavedením nových míčů a posun k použití plachtících podání i ve hře může docházet k zlepšení účinnosti podání vůbec. Lepší stabilita podání může vést ke zlepšení týmového výkonu v herních situacích po vlastním podání. Kdo chce nových letových vlastností míče využít k lepší strategii vlastního podání, musí k tomu také přizpůsobit tréninkové podmínky.  

Tipy pro trénink podání:

        ·         Pro docílení co největšího efektu plachtění by se měly oba póly při úderu do míče nacházet na stranách. Míč je udeřen rychlým a precizním impulsem na rovnoběžně uspořádané panely na povrchu míče. Tím je umožněno udeřit míč bez rotace.

Tip: Nadhoď si míč v takovém postavení, v jakém ho udeříš.

        ·         Při učení techniky plachtícího nebo skákaného plachtícího podání je vhodné využít videoanalýzu. Tip: Při nadhozu se vyvaruj rotace míče, udeř míč rychlým a přesným úderem.

            Pro stabilitu plachtícího podání je třeba v tréninku měnit jeho rychlost, umístění, výšku a místo přeletu přes síť.

Tip: Trénuj podání s taktickou instrukcí – cíl, směr, rychlost podání

Z němčiny přeložil Radek Krpač, Das Volleyballmagazin 1/2011