Menu
 • Kategorie: Po podání soupeře
 • Napsal Aleš Novák

MD 10/2014 – Útok 1. sledem v mládežnickém volejbale 2

První díl metodického materiálu o útoku prvním sledem měl podle všeho u vás kladnou odezvu. Dnes přidávám zbytek článku a příště se zaměříme na další herní činnost.

 

 

 

 

 

Metodické schéma nácviku

1. Nespecifická průpravná cvičení pro představu časoprostorových souvislostí

2. Specifická průpravná cvičení pro představu časoprostorových souvislostí

3. Útok bez přihrávky

 • Útok bez nutnosti časování útočníka
 • Útok po nahrávce z vlastního nadhozu nahrávače

4. Útok po přihrávce

 • Útok v modelovaných podmínkách
 • Útok ve stálých, neměnných podmínkách

5. Útok v herních podmínkách

 • Útok v proměnných podmínkách
 • Útok s různými variantami řešení
 • Herní cvičení
 • Průpravné hry
 • Rozhodujícím prvkem v učení středových úderů je rychlost a včasnost nabízení se nahrávači
  • Trenér mládeže musí v učení upřednostnit rychlost a včasnost nabízení se před dalšími prvky učení středových úderů
  • Utvrzená rychlost v nabízení se nahrávači není přeučitelná v dalším volejbalovém rozvoji hráče         
  • Ve věkovém „okně“ 14 až 16 let je naučení se včasnosti nabízení se hlavním úkolem trenéra

NESPECIFICKÁ PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO PŘEDSTAVU ČASOPROSTOROVÝCH SOUVISLOSTÍ

 • Hlavičkování přihrávaných míčů ve výskoku (v nejvyšším bodě výskoku)
 • Basketbalové „zapichování“ volně nahozených míčů na nízkém koši (stojanu či vyšší síti)

SPECIFICKÁ PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO PŘEDSTAVU ČASOPROSTOROVÝCH SOUVISLOSTÍ

 • „Poklička“ smečař nabíhá na první sled, neuskutečňuje však smeč, ale umisťuje nad nahrávače jednu či dvě ruce (imitace bloku) a nahrávač se do nich nahrávkou trefuje
 • N v postavení, nahození trenérem na N – útočník se rozbíhá s pokynem být před míčem a vyskočit a napodobit úder. N míč chytá  - lze dobře vizuálně určit, kdy je tam útočník včas, N je také schopen říci, jestli tam je útočník včas

ÚTOK BEZ PŘIHRÁVKY

 • Útočník provádí útok (rychlík), nahrávač stojí na 20 - 30 cm vysoké kostce s míčem nad hlavou v pozici imitující polohu nahrávače při nahrávce a nahrává míč útočícímu hráči pod „rozjetou“ paži
 
 
 • Útočník uskutečňuje smeč po nahrávce nahrávače, který si míč sám nahazuje (stálá výška nahození).

 

PO PŘIHRÁVCE

 • Útočník přihrává míč nízkým obloukem v prvním kroku svého tříkrokového rozběhu, pokračuje v rozběhu a uskutečňuje útočný úder (výška nahození nahrazuje časování). Dbáme na stoupající tempo smečařského rozběhu.
 • Míč je nahazován trenérem ze stálého místa a stálým obloukem
 • Mladý nahrávač jde nahrávat starším hráčům, kteří mají zvládnutou techniku a časování
 • Mladým útočníkům jde nahrávat starší nahrávač, který má jasnou představu o časovém kontextu rychlíku
 • Útok po přihrávce volného míče
 • Útok po přihrávce podání

ÚTOK V HERNÍCH PODMÍNKÁCH

 • Útok je prováděn proti imitaci bloku
 • Útok je prováděn proti jednobloku
 • Útok je prováděn z různých výchozích míst (zóna II., zóna IV)
 • Útok je prováděn po různých variantách odrazu
 • Útok je prováděn po dobrém příjmu (nahození míče trenérem)v různých místech od sítě (např. u anténky, v zóně 4) – dodržení všech časových charakteristik
 • Útok je prováděn po odstoupení od sítě či jiné herní činnosti
 • Atd.