Menu
 • Kategorie: Koordinace
 • Napsal Krpač (překlad)

Life kinetika - příklady cvičení

slalomFotbalisté Borussie Dortmund, házenkáři německé reprezentace a němečtí beachvolejbalisté používají ve svém tréninkovém procesu Life kinetiku. Oproti každodennímu tréninku, který je charakterizován opakujícími se cvičeními, skýtá Life kinetika nespočet variant náročnosti. Nedochází k automatismu pohybů, protože po čtyřech až pěti úspěšných pokusech se obsah cvičení nebo jeho náročnost zvyšuje. Pro zde prezentovaná cvičení je důležité dodržet následující aspekty: Jedna až dvě jednotky Life kinetiky v týdnu stačí. Mezi jednotkami by měl být minimálně jednodenní odpočinek. Trvání tréninkové jednotky by neměl překročit 60 minut. Začít lehkými cvičeními a postupně přejít ke složitým. Reprezentanti beachvolejbalu Jonathan Erdmann a Kay Matysik prezentují příklady cvičení ze svého tréninkového programu. U cvičení zaměřených na Life kinetiku musí být nejdříve použita nejjednodušší varianta cvičení. Jakmile ji hráči ovládají, musí trenér ihned přejít ke složitější formě.

Podle schopností hráčů bude přechod z jednoduché do složitější formy u jednotlivých skupin rozdílná. Všechna cvičení můžete použít nejen na písku, ale i na jiných površích (hala, antuka, trávník atd.).

Žonglování

chytani

V paralelním postavení nohou s pokrčenými dolními končetinami (pravý úhel), v každé ruce je malý míček (žonglovací, tenisový atd..). Úkolem hráče je vyhodit oba míčky deset centimetrů do výšky a chytit je s překříženým postavením rukou. Poté hráč opět míčky vyhodí a chytí je v původním postavení rukou.

 

Varianty:

•        S výpadem vpřed

•        S počítáním příkladů, s hláskováním písmen nebo s kombinací obojího

Skokan

skok_do_krizeV rohu kurtu je pomocí dvou tyčí vytvořen kříž. Ze stoje na obou nohách v zadním poli se hráč odrazí vpřed a dopadne na levou nohu. Odrazem zpět do zadního pole opět dopadá na obě nohy. To samé provádí do diagonálního pole s dopadem na pravou nohu.

Varianty:

•        Různé rytmy: levá – pravá – sounož – pravá – levá – sounož

•        Skoky do stran, různé směry po sobě, skok do všech polí

•        S rukou na stehně dopadové nohy nebo s plácnutím do volné nohy (dopad na obě nohy – obě strany)

•        Přídavné pohyby rukou

Tanec s míčem

tanzballStartuje se v pozici zády ke spoluhráči, na jehož příkaz („doprava“) se hráč otáčí chytá míč pravou rukou. Při chycení míčku se noha posouvá vpřed.

Varianty:

 • Na příkaz vlevo se hráč otáčí vlevo, ale míč chytá pravou rukou a pravou nohu vysune.
 • Sudá čísla – obrat vpravo, lichá čísla – obrat vlevo
 • Barvy tmavé a světlé ( např.modrá – vlevo, žlutá – vpravo)
 • Ovoce x zelenina
 • Kombince dříve zmiňovaných – ovoce a zelenina směr obratu, čísla volba ruky při chycení

Barevný tanec

tanec s otoenmSystém cvičení funguje obdobně. Spoluhráč však tentokrát drží jeden ze tří barevných míčků mezi koleny. Barva míče určuje postavení rukou při chycení míčku (paralelní x zkřížené postavení) nebo jaký míč má být chycen.

Varianty:

Hráči si sami domluví význam barev, čísel atd. např: „dva – banán a žlutý míč mezi koleny“ znamená: sudé číslo obrat vpravo, ovoce paralelně, žlutý míč mezi koleny – chytnout oba hozené míče.

Odbití vrchem a spodem

vrchhni_nebo_spodniHráči si určí čísla a domluví mezi sebou jejich význam. Např. sudá čísla znamenají odbití spodem, lichá čísla odbití vrchem. Po vlastním odbití ukáže spoluhráč na rukou číslo. Podle čísla volí druhý spoluhráč techniku odbití.

Varianty:

Spoluhráč ukáže číslo a zvolá mužské nebo ženské jméno – mužské jméno znamená odbití vpřed, ženské jméno odbití nad sebe a poté vzad.

Odbití vrchem se slalomem

slalomČtyři kloboučky jsou rozestaveny od sebe ve vzdálenosti 1,5 – 2 metry. Hráč odbíjí nad sebe a běží mezi kloboučky.

Varianty:

 • Obití spodem
 • čísla – vpřed, vzad
 • cvičení s míčem u nohy
 • spoluhráč ukazuje čísla – sudá – vrchní odbití, lichá spodní odbití

 

Z němčiny přeložil Radek Krpač, Das Volleyballmagazin 5/2012