Menu
  • Kategorie: Kondice obecně
  • Napsal Mgr. Miro Vavák, PhD.

Kontrolní otázky z oblasti kondice

Sice se nám školní rok chýlí ke konci, ale člověk by měl stále prověřovat nabité znalosti, proto využíváme odmlky pana doktora Vaváka, z důvodů současného velkého vytížení,  k malému ohlédnutí. Před nedávnou dobou připravil takový malý testík a vy budete mít nyní možnost si vyzkoušet jak na to jste. Správné odpovědi budete moci nalézt ještě dnes v bleskovkách.

Sice se nám školní rok chýlí ke konci, ale člověk by měl stále prověřovat nabité znalosti, proto využíváme odmlky pana doktora Vaváka, z důvodů současného velkého vytížení,  k malému ohlédnutí. Před nedávnou dobou připravil takový malý testík a vy budete mít nyní možnost si vyzkoušet jak na to jste. Správné odpovědi budete moci nalézt ještě dnes v bleskovkách.

ROZVOJ KONDIČNÝCH A KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

1. Kondičný tréning je zameraný hlavne na rozvoj –
a.    pohybových zručností
b.    pohybových schopností
c.    herného výkonu

2. Všeobecná kondičná príprava u mládeže sa zaoberá hlavne –
a.    elementárnou a komplexnou motorikou
b.    herno- taktickým prepojením
c.    rozvojom limitujúcich pohybových schopností

3. Špeciálnu kondičnú prípravu u vrcholového volejbalu je potrebné aplikovať –
a.    počas celoročnej prípravy
b.    po úvodnom šesť týždennom všeobecnom základe
c.    osem týždňov pred vrcholom sezóny

4. Základný podiel na energetickom krytí herného výkonu majú –
a.    lipidy
b.    uhlovodany
c.    proteíny

5. Stav a úroveň rozvoja kondičných schopností diagnostikujeme –
a.    pravidelne v každej kondičnej tréningovej jednotke
b.    v dvoj až trojtýždenných intervaloch
c.    v šesť až osem týždňových intervaloch

6. Rozvoj silových schopností realizujeme u –
a.    žiackych, kadetských, juniorských a seniorských družstiev
b.    kadetských, juniorských a seniorských družstiev
c.    juniorských a seniorských družstiev

7. Rozvoj silových schopností u žiakov vykonávame ako –
a.    samostaný rozvoj limitujúcich silových schopností
b.    vždy ako nadväznosť na herný tréning
c.    súčasť všeobecnej prípravy

8. V rozvoji sily u mládežnických družstiev zásadne nepoužívame tieto prostriedky –
a.    maximálne prídavné záťaže
b.    plyometrické cvičenia
c.    dynamické cvičenia

9. U vrcholového volejbalu rozvoj silových schopností –
a.    nikdy nezaraďujeme do herného tréningu
b.    do herného tréningu zaraďujeme iba na konci tréningovej jednotky
c.    je možné do herného tréningu zaradiť takmer „kedykoľvek“

10. Pyramídovú metódu posilňovania používame –
a.    u všetkých vekových kategórií žien aj mužov
b.    výhradne iba u vrcholových hráčov
c.    po absolvovaní 2-3 ročnej základnej silovej prípravy

11. Špecifikum silovej prípravy žien elimunijeme –
a.    správnym výberom metód, foriem a prostriedkov prípravy
b.    zásadným vynechaním niektorých foriem a prostriedkov prípravy
c.    nedá sa eliminovať

12. Hlavná zásada rozvoja silových schopností je –
a.    udržanie maximálnej sily počas celej sezóny
b.    zaradenie každého cvičenia musí mať svoje odôvodnenie
c.    dosiahnuť maximálny vertikálny výskok

13. V rozvoji rýchlostných schopností je najdôležitejšia –
a.    reakčná rýchlosť
b.    maximálna rýchlosť
c.    akceleračná rýchlosť

14. Rozvoj rýchlosti realizujeme optimálne na úsekoch v trvaní –
a.    2 – 6 sekúnd
b.    5 – 15 sekúnd
c.    0 – 15 sekúnd

15. Hernú rýchlosť zaraďujeme do prípravy –
a.    od začiatku kondičnej prípravy v sezóne
b.    počas celoročnej prípravy
c.    po období základnej kondičnej prípravy

16. Základnou metódou v rozvoji rýchlostných schopností je –
a.    intervalová metóda
b.    súvislá metóda
c.    opakovacia metóda

17. Rozvoj vytrvalosti vo volejbalistov-
a.    má okrajový význam vo volejbale
b.    limituje herný výkon
c.    vplýva na rozvoj ostatných pohybových schopností

18. Vo vytrvalostnej príprave využívane hlavne rozvoj-
a.    aerobnej vytrvalosti
b.    anaerobnej vytrvalosti
c.    vytrvalosti v rýchlosti

19. Koordinačnú prípravu cielene zaraďujeme-
a.    výhradne na začiatok tréningovej jednotky
b.    kedykoľvek v tréningovej jednotke
c.    ako samostaný prvok riadeného tréningového procesu

20. Koordinačné cvičenia vo vrcholovom volejbale limitujeme podľa-
a.    potrieb jednotlivých herných postov
b.    stavu a úrovni pripravenosti hráčov
c.    kvality súpera dôležitého zápasu

Připravil  Mgr. Miroslav Vavák, PhD.