Menu
  • Kategorie: Knihy, DVD
  • Napsal Jiří Popelka

Druhý díl knihy Průpravná a herní cvičení od Rostislava Hanzelky na světě

 Při vydání první knihy „Průpravná a herní cvičení“ jsem se zmínil, že začínám připravovat další díl, který bude obsahovat náročnější cvičení a hlavně větší počet cvičení.

Přiznám se, že jsem nepočítal s přípravou druhé knihy po dobu čtyř let, ale převedení množství jednotlivých cvičení do grafiky a spolu s textem cvičení, hlavně náročnost cvičení, si vyžádala obrovské množství hodin. Další zdržení vydání knihy nastalo v tiskárně při přepracování mé grafiky do programu, ve kterém se bude kniha tisknout.

 

 

Tato kniha obsahuje s různými alternacemi více než 450 cvičení. Opět jsem do knihy zařadil více než 100 průpravných cvičení s míčem a bez míče, které mohou využít učitelé tělesné výchovy na základních, středních a jiných školách k rozšíření své zásoby cvičení. Mám je prakticky vyzkoušené a opravdu fungují jako zpestření, zdokonalení tréninkové jednotky a zlepšení fyzické přípravy.
Další kapitoly: Útočný úder, Nahrávka, Blokování, Podání a jeho příjem a Přihrávka, vybírání a obranná činnost (v kapitole jsem spojil činnosti, které mají za úkol ubránit útok soupeře), jsou pouze návrhem na různá cvičení, které si musí každý trenér upravit dle výkonnosti družstva, kategorie a věkové hranice svých svěřenců. Připomínám uživatelům této knihy, že grafické obrázky jednotlivých cvičení nejsou s textem naprosto shodné. Důvodem je lepší přehled průběhu cvičení vzhledem k danému rozměru obrázků.

 

Odezva na první díl knihy „Průpravná a herní cvičení“ byla od Vás trenérů skvělá a povzbuzující. Věta, „Já podle této knihy trénuji,“ mě velice potěšila, protože to byl ten důvod, proč jsem spolu s tiskárnou Oftis tuto knihu vydal.
Na trhu nebyla kniha, která by jednoduše a jasně trenérům nabídla návrh na různá cvičení. Po dobu mé více než 30leté trenérské praxe jsem posbíral obrovské množství zkušeností, které si nechci nechat pro sebe a rád se o ně podělím. Bude-li o návrhy na různá cvičení mezi trenéry zájem, nebyly hodiny práce na této knize vůbec zbytečné. Kvalitních volejbalových trenérů v naší republice je málo, potřebujeme zlepšit tento potenciál a vychovat další trenéry. Tato kniha nabízí usnadnění jejich pracovních začátků. Přeji hodně úspěchů v trenérské činnosti.

 

Rostislav Hanzelka

 

Zájemci si mohou  knihu objednat na adrese:

Vydavatelství OFTIS s.r.o.
ul. Nygrinova 336
562 01 Ústí nad Orlicí
tel: 465 521 052, fax: 465 522 326, e-mail: vydavytelství@oftis.cz, www.oftis.cz

Při objednání na této adrese to budete mít za 356 Kč, tedy  o 15 % levnější nežli v jiných prodejnách.