Menu
  • Kategorie: Herní analýzy
  • Napsal Krpač (překlad)

Využití statistiky v tréninku

Doug Beal, olympijský vítěz 1984 s družstvem mužů USA a Julio Velasco, dvojnásobný mistr světa 1990 a 1994 s italským týmem mužů, hovořili při trenérském semináři v Bologni v roce 2003 o přednostech dobře fungující databanky, pomocí které se dá ukázat, s čím se během zápasů můžeme setkat. Se stejným přesvědčením vystoupil v květnu 2005 znovu v Bologni také bývalý reprezentační trenér žen Itálie a Polska Marco Bonitta, který se zaměřil na výhody využití statistiky v tréninkovém procesu. Jeho poznatek: Práce s objektivními daty může vést ke změně mentality, zvyků a principů v tréninku. Zé Roberto, který se v roce 1992 s brazilským týmem mužů stal na OH v Barceloně olympijským vítězem a to samé zopakoval v roce 2008 v Pekingu s týmem žen, potvrdil, že realizační tým brazilského družstva mužů sestavoval na OH 2004 v Aténách trénink na základě statistiky z posledních třech utkání svého družstva. Pomocí zprostředkovaných dat byly analyzovány chyby, na jejichž odstranění se v tréninku pracovalo. Alberto Salomoni v tomto příspěvku objasňuje, jak se pomocí analýzy objektivních dat mohou řešit problémy družstva v zápase.

Názor mnoha trenérů je, že použití statistiky utkání do tréninkového procesu je vhodné pouze pro špičkové týmy. Jsem jiného názoru a jsem přesvědčen o tom, že mnoho týmů by mohlo a mělo, třeba i v jednoduché podobě, statistiku v tréninku využít. Někdy má trenér pocit, že jeho hráči mají s určitým herním dějem problém. Pomocí citu je však těžké najít příčinu tohoto problému. Zkušenost trenéra je důležitá, bez objektivní analýzy však může dojít k nesprávným interpretacím při výkonu družstva nebo jednotlivých hráčů. Subjektivní interpretace utkání může u hráčů vyvolat iritace, které mohou vést ke ztrátě důvěry vůči trenérovi. Hráči mají pocit, že něco nefunguje, nedostanou však žádná objektivní kritéria, kde je třeba něco zlepšit. V tomto příspěvku bych rád objasnil, jak se pomocí analýzy objektivních dat mohou řešit problémy družstva v zápase. Následující tři fáze jsou z mého pohledu nejdůležitější při použití statistiky v tréninku:

1.    Analýza dat

2.    Analýza problému

3.    Určení strategie odstranění problému

Pokud připravujeme náš trénink, měli bychom respektovat jednotlivé fáze hry a trénovat podle nich i techniku. Přitom je důležitá zásada, že čím častěji musíme určitou situaci řešit ve hře, tím častěji ji musíme cvičit v tréninku.  Jak často se stane, že dobře přihrajeme, ale první útok po přihrávce podání je neúspěšný? Jak často trénujeme tuto situaci? Kde je příčina tohoto nedostatku? Častá odpověď v této situaci je problém přihrávky. Jsme si tím jistí? Brali jsme při vyhodnocení v potaz všechny elementy? Je problém v oblasti techniky nebo taktiky? Umí naše nahrávačka nahrát po výborné ale také po špatné přihrávce? Umí naše útočnice bodovat, pokud je míč nahráván ze zadní části hřiště? Diagnóza a interpretace objektivních dat jsou základem pro nápravu problémů družstva. Uměním je data zpracovat a problémové body vyhledat. Pomocí programu data volley nebo ručně psané statistiky dokážeme vyhodnotit všechny elementy hry – servis, přihrávka, nahrávka, útok, blok a hra v poli. Důležité z mého pohledu je rozlišit při vyhodnocování útočné fáze, jestli se útočí po přihrávce po podání (+A) nebo po vlastním servisu a obraně (-A), nebo po opakovaném útoku po naší přihrávce po podání (+A*). Hodnoty nám zprostředkují technický stav herní činnosti hráče nebo celého týmu. Pokud např. hodnota výborné přihrávky na ženském mezinárodním poli klesne pod 45%, problém je třeba hledat v technické oblasti přihrávky.

Při analýze statistických dat mého družstva nevyhodnocuji všechny herní činnosti stejnou metodou. Použiji tři kategorie analýzy:

·         Podání, přihrávku, útok – celoroční statistické údaje v této skupině nám sdělí mnoho informací. Bude jasné, na čem musíme pracovat, pokud se v nějaké činnosti objeví slabé hodnocení

·         Blok, obrana v poli – u bloku a hře v poli je analýza složitější. Hráč, který na bloku nadrazí mnoho míčů, má pravděpodobně ve statistice negativní bilanci. To však neznamená, že je špatný blokař. Kvalita těchto činností závisí často na jiných faktorech. Pro toto hodnocení totiž existují dva výklady: Hráč má špatný timing při výskoku na blok nebo dokáže být se svými pažemi všude. Tento dvojí výklad kvality herní činnosti v první skupině neexistuje.

·         Nahrávka – je těžké hodnotit kvalitu nahrávky, neboť při analýze kvality nahrávky musí být brán zřetel na taktické situace, které zná pouze trenér a někdy ani on ne.

Trenér by vedle těchto činností měl také vyhodnocovat, jak je družstvo úspěšné v jednotlivých rotacích. Toto je důležité, protože pro vývoj strategie družstva je důležité vědět, v jaké pozici nahrávače bodujeme a ve které body ztrácíme.

Organizace tréninku, pokud je úspěšnost útoku po přihrávce po podání nebo procentuální hodnota výborné přihrávky po podání nízká

·         Pokud je hodnota výborné přihrávky nízká, znamená to, že hráč má problémy s technikou přihrávky – přihrávací plocha, práce nohou atd.

·         Pokud má hráč nízkou hodnotu v útoku, musí zlepšit techniku útočného úderu nebo timing

·         Pokud hráč dosáhl dobrých hodnot u přihrávky a přesto není úspěšný v zisku bodu po přihrávce, nemůže být problém v technice přihrávky.

Pokud by byla potvrzena technická chyba na přihrávce, měly by být použita cvičení na opravu techniky přihrávky. V tomto případě trenér musí vymyslet cvičení se zaměřením na techniku přihrávky. Jakmile bude technika stabilizována, mohou být zařazena cvičení na získání určité hodnoty úspěšnosti přihrávky po podání.

Pomocí analýzy statistických dat svého družstva mohou trenéři vybrat fáze hry, které by měly být trénovány. Přitom se mohou rozhodnout, jestli prioritou cvičení bude zaměření na techniku provedení herní činnosti nebo na taktické plnění úkolů anebo jestli chtějí v prvé řadě zlepšit určité fáze a průběhy rozehry.

Literatura: Die richtige Übung finden - Alberto Salomoni - www.volleyball-training.de

Přeložil Radek Krpač