Menu
  • Kategorie: Herní analýzy
  • Napsal Krpač (překlad)

Proč sledovat a analyzovat herní výkon družstva

Volejbal je ve všech výkonnostních kategoriích komplexní sportovní hrou. Systematické sledování je vhodný prostředek, díky kterému můžeme lépe rozpoznat podstatné struktury této hry a podle něho přizpůsobit průběh utkání a tréninkový proces. Michael Warm, v minulé sezóně trenér Jaroslava Škacha v SCC Berlín, se zamyslel nad důležitostí sledování herních jevů svého týmu a následnou analýzou herního projevu svého družstva. Systematické sledování utkání je nepostradatelné z důvodu získání objektivních informací o svém týmu a soupeři a následnému nasazení všech technicko-taktických možností, které jsou trenérovi k dispozici.

V utkání by měli hráči dostat pouze nejnutnější informace. Část poznatků o příštím soupeři může být zprostředkováno už během tréninkových jednotek v podobě konkrétních instrukcích v herních cvičeních. Rozhodující pro použití systematického pozorování během utkání jsou hráčovi možnosti, které může v zápase využít. Proto by toto pozorování mělo být zavedeno postupně. Možnosti realizace informací je odvislé od každého hráče. Během samotného setu se mění herní výkon hráče. Při velkém kolísání výkonu družstva se koučování trenéra soustřeďuje v podstatě na stabilizaci svých hráčů. Teprve při stabilní nebo dobré formě svého družstva se může trenér soustředit na technicko-taktické zákroky svých hráčů. Proto trenér musí své hráče dobře znát a během utkání pozorovat. Platí rčení: Méně znamená více. Méně důsledně zrealizovaných informací má větší efekt, nežli mnoho informací a žádné správně provedené.

Možnosti uplatnění systematického sledování

·         Před utkáním: kde jsou silné a slabé stránky soupeře

·         Vychyluje se výkon mých hráčů od normálu?

·         Realizují hráči taktické instrukce, které jsem jim zprostředkoval?

·         Jak působí taktické instrukce na soupeře, co soupeř poté změnil?

·         Po utkání: detailně rozpracovaná analýza utkání družstva či jednotlivých hráčů

·         Mentální příprava střídajícího hráče, který je díky získaným informacím připraven plnohodnotně vstoupit do hry

·         Nahrávač má informace o úspěšnosti svých útočících hráčů nebo slabinách soupeřova bloku

·         Na základě získaných informací ze systematického pozorování určím obsahy nebo základní body budoucích tréninkových jednotek: pokud mi jsou známy silné stránky i slabiny příštího soupeře, trénuji silné stránky mého družstva tak, aby byly co nejefektivněji zrealizovány proti soupeřovým slabinám.

·         Zrovna tak určím pomocí vyhodnocení více zápasů činnosti, které musím trénovat delší dobu. Pokud vyhodnotím, že ztrácíme mnoho bodů při skákaném podání, měla by být technika skákaného servisu trénována častěji. V dalších utkáních se přesvědčím o efektivitě mého tréninku.

Díky vyhodnocení mého sledování mohu mým hráčům sdělit objektivní informace o stavu a rozvoji individuálního a týmové výkonu, neboť pravidelným používáním těchto informací se hráči naučí lépe vyhodnocovat svůj výkon v utkání, motivace ke zlepšení vlastních slabin v tréninku se zvyšuje, také v zápase se hráči více koncentrují na pro vývoj zápasu rozhodující elementy.

Cíle sledování

Při určení cílů pozorování se koncentruji na herní elementy, které ovlivňují výkon mého družstva v soutěži, kterou hraji. Abych dokázal řídit hru svého týmu, pozoruji elementy, které může mé družstvo zrealizovat. Při přátelských utkáních a v přípravě na sezónu pozoruji převážně hru mého družstva, abych zjistil, jak družstvo sestavím, případně doplním. V mistrovských zápasech se snažím zprostředkovat hráčům hlavně informace, které na soupeře působí nejefektivněji a které je moje družstvo v momentální formě schopné zrealizovat

Schémata hodnocení během utkání

Kategorizace hodnocení během zápasů může probíhat zcela různě. Běžně se používají dvou a až pětibodové škály hodnocení.

Dvoubodová škála

Výměna v utkání je hodnocena buď vítězstvím (eso, vítězný útok) nebo chybou (chyba na podání, útok do autu atd.). Pro tuto bodovou škálu se objevují hodnocení pouze + a –.

Tříbodová škála

Touto kategorizací můžeme posoudit a analyzovat každý kontakt s míčem.

+ zisk bodu a tím i činnost, kterou byla rozehra úspěšně zakončena

0 míč zůstává po akci ve hře

-          Přímá ztráta bodu chybou

Čtyřbodová škála

Tato škála je používána nejčastěji. Vedle závěrečných činností rozlišuje efektivitu těch kontaktů s míčem, po kterých zůstává míč ve hře. Tím mohou být jednotlivé kvality hráčů resp. celých elementů lépe diferencovány.

+     (zisk bodu a tím i činnost, kterou byla rozehra úspěšně zakončena)

0      (po kontaktu s míčem přebírá iniciativu vlastní družstvo)

/      (po kontaktu s míčem přebírá iniciativu soupeř)

-          Přímá ztráta bodu chybou

Příklad: Přihrávka podání sice není perfektní, ale nahrávač může pro útok volit z více alternativ, které mohou vést k úspěchu – toto by byla kvalita přihrávky 0. Může-li však nahrávač po přihrávce volit pouze vysokou nahrávku do zóny IV a tím soupeři umožní postavit kvalitní obranu na bloku i v poli, přebírá iniciativu při výměně soupeřící družstvo, kvalita této přihrávky se značí „/“.

Obdobně je posuzován útočný úder. Může po útočném úderu našeho družstva soupeř přehrát míč přes síť pouze zadarmo, označíme útok našeho hráče 0, pokud po našem útočném úderu může soupeř založit protiútok, kvalita útočné úderu našeho hráče se značí „/“.

Pětibodová škála

Rozdíly mohou být posuzovány podle více hledisek. Často bývají speciální případy hodnoceny jednou kategorii.

Příklady: Útočí-li smečař do sítě nebo do autu, dostává za tento útok znaménko -, je li útok zablokován, dostane jiné hodnotící znaménko, přesto, že po této činnosti byla rozehra také ukončena. Tímto se dá získat ještě větší přehled o rozdílech mezi jednotlivými družstvy.

Předtím, než si trenér udělá svou vlastní škálu, měl by si přesně rozmyslet, jaký element bude jakou škálou posuzován. Přitom platí: Čím podrobnější škála, tím jasnější je později herní analýza. Přesto nesmí trenér v žádném případě podcenit náročnost, která je na pozorovatele kladena. Spíše je doporučena jednodušší škála, která neposkytne tolik informací, ale je přesná.

Z němčiny přeložil Radek Krpač

Zdroj: www.volleyball-training.de