Menu
  • Kategorie: Herní analýzy
  • Napsal Jiří Zach

Česká volejbalová doktrína

zach-jiriPíše Jiří Zach z Příbrami: v minulém víkendu jsem měl tu čest přednášet  před studenty trenérské jedničky v Olomouci. Měl jsem volné téma a tak jsem se snažil, seč mi stačily síly přihřát si svojí polívčičku: tj. problematika v mládežnického volejbalu. Mám dojem, že některé věci, které jsou negativní a omezují naší úspěšnost na mezinárodním poli, nelze řešit jen  osvětou...

 

 

Myslím si, že uplynulé MS v Japonsku všem vnímavým ukázalo, jaký trend vítězí ve světové volejbalu, pokud se týká útoku. Základem je rychlý útok z obou kůlů. Volejbal jde cestou rychlosti (video). Bohužel pro naše současné volejbalové cítění je rychlost semeništěm chyb a protože správně se domníváme, že kdo dělá méně chyb vyhrává, hrajeme pomalu. Problém ovšem je, že když se střetne celek , který hraje pomalu a bez chyb s celkem, který hraje rychle a také bez chyb – ani se nemusíme pokoušet hádat, kdo vyhraje. Takže problém není v tom hrát bez chyb – problém je naučit hrát rychle, a to tak abychom při rychlé hře nedělali chyby.

Jak toho docílit? Trenérská komunita (a nejen ona) má vždy jistou míru setrvačnosti. Přeměnit nazírání na volejbal a na provádění některých herních činností či některých úseků hry vždy chvíli trvá. Nicméně si myslím, že problém rychlé střelby (vystřelené nahrávka, pozn. redaktora) je prezentován dostatečně dlouho, aby ho trenérská veřejnost přijala. Protože tomu tak není, myslím si, že stojí za to uvést do života jedno z opatření, která nejsou nijak populární, ale občas jsou nutná. Prostě těm subjektům, které svaz řídí finančně a také metodicky, to nařídit . Samozřejmě po náležité metodické přípravě a prodiskutování s trenéry celků, kterých, se to týká. Je vůbec otázkou jestli by neměla být uvedena v život jistá doktrína českého volejbalu na nejbližší časové období (čtyři roky), která by odpovídala jednoznačně na otázky :

  • co chceme hrát v útoku
  • co chceme hrát v obraně
  • co chceme hrát v obraně v poli
  • co chceme hrát na podání

Možná, že čtenáře napadnou další body takové „české volejbalové doktríny"

 

V Příbrami 12.5.2007                                                        Jiří Zach