Menu
  • Kategorie: Blokování
  • Napsal Krpač (překlad)

Strategie vnímání při blokování aneb Nácvik blokování u mládeže část 2.

blok1Důležitou roli při blokování hrají kromě správné techniky bloku pozorování a vnímání. Co a kdy by měl hráč pozorovat a jak budeme tuto schopnost trénovat? Hráči by se měli postupně naučit některým pozorovacím strategiím. Pouhé pozorování míče vede totiž k tomu, že hráč může reagovat pouze na dráhu letu míče, a ne na pohyb útočícího hráče, a tím hrozí nebezpečí, že bude reagovat na vzniklé herní situace příliš pozdě.

 

Pozorování: Kvalita přihrávky

Cvičení 5

Trenér stojí s vozíkem s míči za hřištěm, na druhé straně u sítě stojí tři blokaři připraveni blokovat. V hřišti na straně trenéra stojí u sítě dva hráči v zóně IV a II, kteří mají za úkol chytat míče, a jeden nahrávač v zóně I. Trenér hází míče nahrávači a simuluje přihrávku, nahrávač vbíhá a nahrává do zóny II nebo IV. Blokující hráči mají následující úkoly:

·         Směřuje-li přihrávka do útočného pole, lze očekávat, že nahrávač zvolí rychlou nahrávku. Proto se krajní blokaři snaží provést první krok blokařského přesunu ještě před nahrávkou a po nahrávce provedou pouze křižný krok a dokrok. Střední blokař musí očekávat útok prvním sledem a proto má v přípravném blokařském postavení paže natažené.

·         Směřuje-li přihrávka za útočnou čáru, stojí blokaři trpělivě v základní postavení, těžiště těla je nízké. Střední blokař rozloží rovnováhu těla na obě chodidla, aby mohl po nahrávce provést blokařské přesuny do obou krajů sítě.

·         Varianty: Na začátku cvičení může nahrávač míče pouze chytat, aby blokaři správně reagovali na postavení nahrávače v momentu nahrávky. Trenér může přidat na svou stranu ještě libero a házet míče tak, že po přihrávce libera musí nahrávač volit vysoké nahrávky do krajů sítě. V takovém případě seskupí blokaři na druhé straně hřiště trojblok a blokují v trojbloku. Krajní blokař, který rozhodne o seskupení trojbloku, zvolá slovo „tři“, aby byli oba blokující hráči informováni o seskupení trojbloku.

 

Cvičení 6

Stejné jako cvičení 5, pouze nahrávač stojí již v místě nahrávky a před nahrávkou ukazuje na prstech ruky čísla. Blokaři jsou povinni nahlásit číslo, které nahrávač ukazoval.

 

Cvičení 7

Stejné jako cvičení 6, blokaři však nehlásí čísla, ale podle čísla provedou po nahrávce blokařský přesun (sudá čísla – přesun do zóny IV, lichá čísla – přesun do zóny II).

 

Cvičení 8

Stejné cvičení jako cvičení 7 se změnou v tom, že pokud nahrávač při nahrávce vyskočí, směr blokařského přesunu je opačný (sudá čísla – přesun do zóny II, lichá čísla – přesun do zóny IV).

 

Pozorování míče a útočníka

Izolovaný trénink pozorování míče můžeme v principu zanedbávat, protože blokaři automaticky sledují při útocích soupeře míč. Důležitější je však, jak dlouho ho sledují. Blokaři mohou sledovat míč do doby maximální kulminace míče při nahrávce, poté by měli sledovat hráče soupeře, aby mohli správně zareagovat na jeho útoky. V praxi se velmi osvědčila metoda očíslování míčů.

 

Cvičení  9

Nahrávač nahrává do zón II nebo IV, v těchto zónách stojí hráči, kteří po kulminaci nahrávky ukazují čísla. Blokaři by měli do momentu kulminace míče rozpoznat číslo na míči a poté pozorovat útočícího hráče, který ukáže druhé číslo.

 

Strategie pozorování pro blokaře:

Kvalita přihrávky 

·         Může nahrávač po přihrávce volit všechny varianty útoku

 

·         Který z hráčů bude po špatné přihrávce s největší pravděpodobností útočit?

 

Nahrávač soupeře

·         Kam ukazuje osa ramenní a boky nahrávače

 

·         Zaklání se nahrávač soupeře při nahrávce za hlavu

 

·         Nahrává soupeřův nahrávač při vysokém držení paží vždy rychle?

 

Dráha míče

·         Kam přesně míč letí? Do jaké zóny a s jakou kvalitou (rychle, vzdálenost od sítě atd. )

 

·         U vysokých nahrávek pozorovat míč pouze do kulminace nahrávky, poté zaměření na blokaře.

 

Z němčiny přeložil Radek Krpač

Zdroj: Das Volleyball-Magazin 12/2013