Menu
  • Kategorie: Blokování
  • Napsal Krpač (překlad)

Blokařská činnost při posouzení charakteru nahrávky

dr088777Ve třetí části zaměřené na čtení hry se budeme zabývat nahrávkou a informacemi, které se dají vyčíst z útočného území soupeře. Půjde především o dráhu letu míče při nahrávce, abychom co nejdříve zjistili, kam nahrávka směřuje a odkud bude útočící hráč útočit. Cílem hráče je rozeznat odchylku od ideální nahrávky. Jedná se hlavně o odchylku místa útoku, ale i výška nahrávky může být pro čtení hry důležitá. Vyhodnocení nahrávky znamená možnost pro blokaře a bránící hráče rychleji reagovat. Takže útočník, blokař i bránící hráč v poli by měli umět číst hru, jenom tak mohou rychle reagovat a volit správné řešení. Jednoduše řečeno můžeme počítat s těmito odchylkami nahrávky: příliš krátká, příliš dlouhá nahrávka, „nalepená“ na síť, příliš daleko od sítě a příliš plochá nahrávka.

 

 

Útoky vedené daleko od sítě

Často se stává, že nahrávka směřuje příliš daleko od sítě. Taková nahrávka omezuje útočícího hráče v řešení herní situace. K tomu se často stává, že útočící hráč nahrávku podběhne, protože očekává dobrou nahrávku. Útočící hráč má omezené možnosti v tvrdosti úderu. Útok do diagonály nemůže být proveden pod vhodným úhlem, ulívka je z důvodu vzdálenosti od sítě velmi nebezpečná. V každém případě platí, že útok vedený daleko od sítě nemůže být tak agresivní a obrana má více času na reakci. Soupeřící blok má dost času na přesun, musí však blok správně časovat a vyskočit později. Také bránící hráč může některé varianty útoku vyřadit, při útoku vzdáleném od sítě volí smečaři nejčastěji útok do dlouhé diagonály nebo do lajny.

Náhrávka na síť

Dostane-li útočící hráč „nelepenou“ nahrávku, velmi se omezí jeho možnosti při útoku. Teoreticky může útočník zahrát údery pod velkým úhlem, ale na druhou stranu je blokující hráč velmi blízko míče, takže agresivní útok je skoro vyloučen. Podle výšky a techniky blokaře je útok vedle bloku skoro nemožný, proto zůstává útočníkovi velmi omezené varianty – údery pod velkým úhlem nebo využití bloku. Pokud bude chtít útočník využít blok, nesmí útočit do rukou tak, aby se míč odrazil do pole, nýbrž do krajních částí paží, aby se míč odrazil mimo hřiště. Někdy je výhodné při nahrávce na síť zvolit naklepnutí bloku, míč se odrazí zpět k hráči a ten má po přihrávce možnost útočit po lepší nahrávce. I pro blokaře je důležité brzké zjištění, že nahrávka směřuje příliš blízko sítě. Při dobrém přesahu přes síť se možnosti útočníka snižují. V takovém momentě se blokař vzdá jakékoliv taktiky a blokuje co nejblíže k míči.

Příliš dlouhá nahrávka

Také příliš dlouhá nahrávka může způsobit útočícímu hráči potíže při získávání bodu. Pokud útočník nedokáže kompenzovat nepřesnost nahrávky změnou rozběhu, je volba diagonálního úderu velmi omezena a záleží na technických i fyzických schopnostech útočícího hráče. Blokaři na síti a hráči v poli mají za úkol co nejrychleji rozpoznat, jestli může hráč zahrát diagonální úder a s jakým rizikem. Podle rychlé analýzy se hráč bude dál držet taktiky blokování nebo hry v poli, nebo je jeho koncentrace zaměřena na úder do lajny.

Příliš krátká nahrávka

Je-li místo útočníka více u středu sítě, vznikají dvě situace. Nestíhá-li útočník dojít nahrávku, odehrává míč vedle těla. Tím samozřejmě ztrácí na výšce, ve které do míče udeří. Stíhá-li útočník dojít nahrávku, má možnost zahrát riskantní úder do lajny, i když je natočený do diagonály.

Příliš nízká nahrávka

Je-li nahrávka příliš nízká, je pro útočníka velmi složité úspěšně zakončit rozehru. To znamená, že varianty útočného úderu jsou spíše defenzivní. Útočník má velmi málo času na rozhodnutí, jakým směrem a s jakou razancí úder povede. V takové situaci nezbývá útočníkovi nic jiného než být v místě úderu včas a použít výrazně zápěstí smečařské ruky.

Z němčiny přeložil Radek Krpač